Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Rodzina 500+


Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicowi, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Obsługa programu została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  • Platformy PUE ZUS
  • portalu Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
  • bankowości elektronicznej.

Warunki nabywania świadczenia wychowawczego.

<