Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań hala sportowa jakość powietrza polecane strony

Nieodpłatna pomoc prawna


Od dnia 21 października do odwołania punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na terenie powiatu międzyrzeckiego w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego będą funkcjonowały za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Punkt zlokalizowany w Międzyrzeczu w budynku Starostwa Powiatowego.
Kontakt: z adwokatami i radcami prawnymi możliwy jest w następujący sposób:
Telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej w godzinach pracy punktu
Poniedziałek 12.00 – 16.00 tel. 570 256 378 e-mail m.sobkow@powiat-miedzyrzecki.pl
Wtorek 10.00 – 14.00 tel. 784 121 444 e-mail m.byc@powiat-miedzyrzecki.pl
Środa 09.00 – 13.00 tel. 501 852 399 e-mail s.jaroszewska@powiat-miedzyrzecki.pl
Czwartek 08.30 – 12.30 tel. 570 256 378 m.sobkow@powiat-miedzyrzecki.pl
Piątek 07.00 – 11.00 tel. 781 510 477 b.furmanek@powiat-miedzyrzecki.pl

Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej zlokalizowany w Skwierzynie i Trzcielu.
Skwierzyna budynek Zakładu Usług Komunalnych ul. Chrobrego 5
Poniedziałek, Wtorek, Piątek 15.00 – 19.00 tel. 784 121 444
e-mail npp.skwierzyna@powiat-miedzyrzecki.pl
Trzciel budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Plac Zjednoczenia Narodowego 9
Środa, Czwartek 14.00-18.00 tel. 784 121 444
e-mail npp.skwierzyna@powiat-miedzyrzecki.pl

Szczegółowych informacji o pracy punków można również uzyskać pod numerem telefonu 95 742 74 84 76 kom. 504 247 974.

Nieodpłatna pomoc prawna przed 21 października 2020

W Powiecie Międzyrzeckim działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W Międzyrzeczu punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, który mieści się w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Przemysłowej 2, pok. nr 13, telefon kontaktowy czynny jest w godzinach pracy prawników: 95-742-84-67, email: npp.miedzyrzecz@powiat-miedzyrzecki.pl

poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00
wtorek w godz. 10:00 – 14:00
środa w godz. 9:00 – 13:00
czwartek w godz. 7:30 – 11:30
piątek w godz. 12:00 – 16:00

oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej, mający lokalizację w dwóch miejscach:

Skwierzyna: w budynku Zakładu Usług Komunalnych, przy ul. Chrobrego 5, pok. 9, czynny w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek 15:00 – 19:00
wtorek 15:00 – 19:00
piątek 15:00 – 19:00

Trzciel: Plac Zjednoczenia Narodowego 9, czynny w następujących dniach i godzinach:

środa 14:00 – 18:00
czwartek 14:00 – 18:00

telefon kontaktowy czynny w godzinach pracy prawnika: 784 121 444, email: npp.skwierzyna@powiat-miedzyrzecki.pl

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby uprawnione mogą wcześniej umówić termin wizyty w danym punkcie pod numerem telefonu 95-742-84-10 lub adresem poczty elektronicznej sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu. Pomoc prawna polega na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
– sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym,
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Więcej o pomocy prawnej na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
W 2020 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 7a/2.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Karta informacyjna
Plakat
Wniosek