Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań hala sportowa spis rolny polecane strony

Weryfikacja deklaracji o odpadach komunalnych


Szanowni Państwo,
w trosce o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew informujemy, że od 13 lipca rozpoczynamy weryfikację sposobów gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Przypominamy, że zgodnie z ustawą właściciel nieruchomości (zarówno mieszkaniowej, jak i letniskowej) jest zobowiązany złożyć do wójta deklarację dotyczącą odpadów komunalnych powstających na tejże nieruchomości. Odpady powinny być odbierane przez uprawnione podmioty z terenu gminy, w której powstają. W Pszczewie odbiorcami odpadów komunalnych są wyłącznie Zakład Usług Komunalnych oraz firma PUK Trans-Kom. Weryfikacja sposobów gospodarowania odpadami komunalnymi odbędzie się zarówno w formie porównania dokumentacji podatkowej danej nieruchomości z deklaracją właściciela o odpadach komunalnych, jak i w formie monitoringu terenowego dokonywanego przez upoważnionych pracowników urzędy gminy.