Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza

Zamówienia publiczne do 130.000 zł


ZP.271.1.2.2021
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew

Dokumenty do pobrania

ZP.271.1.1.2021
Budowa wiaty śmietnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1204/6 w obrębie ewid. Pszczew, gmina Pszczew

Dokumenty do pobrania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

<