Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza

Konkurs dla organizacji pozarządowych – unieważnienie postępowania, ogłoszenie nowego konkursu


Wójt Gminy Pszczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultura i dziedzictwo narodowe.
Zarządzenie
Załącznik nr 1
Wzór oferty
Wzór umowyWójt Gminy Pszczew postanawia unieważnić postępowanie nr 0055.153.2021
Unieważnienie postępowania


Wójt Gminy Pszczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultura i dziedzictwo narodowe.

Zarządzenie
Załącznik nr 1
Wzór oferty
Wzór umowy
Komisja

<