Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do pobrania

Obwieszczenie-o-wyłożeniu-mpzp-do-publicznego-wglądu_mpzp.-ul.-Kasztanowa_wrzesień-2021

<