Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Składanie wniosków na zasiłki rodzinne, specjalne, opiekuńcze i z funduszu świadczeń alimentacyjnych


Od 1 sierpnia 2022 roku  rozpoczęło się przyjmowanie wniosków – w formie papierowej – o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023.

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy w Pszczewie w godz. 7:30 – 15:30, biuro 8a.

W celu kontynuacji wypłaty: świadczeń z funduszu alimentacyjnego wniosek o wypłatę tego świadczenia należy złożyć do 31 października br.
W celu kontynuacji wypłaty: świadczeń rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioski o wypłatę tych świadczeń należy złożyć do 30 listopada br.

Złożenie wniosków w sierpniu 2022 roku daje gwarancję ciągłości wypłat.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
za pomocą portalu EMP@TIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

<