Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny

18/10/2022

W związku z przygotowywaną przez Sejm RP ustawą o „dystrybucji węgla”, Gmina Pszczew przystępuje do oszacowania niezbędnej ilości węgla do zamówienia dla naszych mieszkańców. Wójt Józef Piotrowski zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Pszczew o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w naszej gminie i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla.

Zgłoszenia można dokonać do 20 października 2022 r. do godz. 9.

– telefonicznie – 95 749 23 25

– mailowo: ug@pszczew.pl

– lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pszczew.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu nieruchomości, numer telefonu kontaktowego.

Według projektu ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach w ilości 1,5 tony na gospodarstwo domowe, będzie przysługiwał jedynie osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Szczegółowe zasady zakupu oraz ceny zostaną przekazane zainteresowanym po uchwaleniu przez Sejm Ustawy, która będzie regulowała powyższe zasady.

W czwartek 20 października informacje dotyczące zapotrzebowania na węgiel mieszkańców gminy Pszczew zostaną przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z dyspozycją wojewody lubuskiego.

Przekażcie Państwo tę informację swoje rodzinie, znajomym i sąsiadom.

<