Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Konkurs na realizatora szczepień przeciwko HPV w 2023 roku


Gmina Pszczew ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej  „Program profilaktyki  zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2021 – 2023 w Gminie Pszczew” w 2022 roku. Termin  składania ofert upływa 13 marca 2023 roku do godz. 15.30.

Zarządzenie Wójta Gminy Pszczew o ogłoszeniu konkursu na realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV

Wzór oferty o na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Więcej informacji:

https://bip.pszczew.pl/81/2369/Wojt_Gminy_Pszczew_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_wybor_realizatora_programu_polityki_zdrowotnej__E2_80_9EProgram_profilaktyki_zakazen_wirusem_brodawczaka_ludzkiego__28HPV_29_w_latach_2021__E2_80_93_2023_w_Gminie_Pszczew_E2_80_9D_w_2023_roku__Termin_skladania_ofert_uplywa_13_marca_2023_roku/

<