Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Konsultacje społeczne – audyt krajobrazowy województwa lubuskiego


Zarząd Województwa Lubuskiego udostępnił w dniach 15.05.2024r. – 17.06.2024 r. do publicznego wglądu projekt aktu planowania przestrzennego pt.: Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego.


Jednocześnie w ramach prowadzonych konsultacji społecznych przedmiotowego projektu dokumentu Marszałek Województwa Lubuskiego zaplanował organizację spotkania otwartego w formie dyskusji publicznej, która odbędzie się 14.06.2024 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze (Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego).

<