Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Szacownie strat w rolnictwie spowodowanych suszą


Wójt Gminy Pszczew informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie gminy Pszczew, dla następujących upraw: rzepak, rzepik, zboża ozime, zboża jare, truskawki, krzewy owocowe, drzewa owocowe,

Podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy pozostaje aplikacja suszowa. Jeżeli rolnik będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała również komisja, powinien złożyć odpowiedni wniosek w terminie umożliwiającym ich oszacowanie w Urzędzie Gminy Pszczew (wzór wniosku w załączniku).

Końcowy protokół oszacowania w takim przypadku będzie oparty o 3 źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach:

  • dane podane we wniosku w aplikacji przez rolnika (obowiązkowe)
  • dane z raportu oszacowania komisji na miejscu (opcjonalne) oraz
  • dane pobierane z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).

Zatem złożenie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód przez komisję, nie zwalnia go z obowiązku złożenia wniosku przez publiczną aplikację.

Klauzula RODO

<