Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Nowe zasady pomocy dla obywateli Ukrainy. Zakończenie wypłat świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.


Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 854) z dniem 30 czerwca 2024 r.
zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych.

Osoby goszczące będą mogły składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca br.
kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców do końca lipca 2024 r.
Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.


Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, mogą się zgłaszać do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub innych urzędów wojewódzkich na terenie kraju, które udzielą im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce obiekcie zbiorowego zakwaterowania (dedykowany numer infolinii dla województwa lubuskiego, funkcjonujący całodobowo: 95 785 13 30).

<