Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Informacja WIOŚ dotycząca jeziora Kochle


W odpowiedzi na wniosek Urzędu Gminy w Pszczewie z 15 maja 2024r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził rozpoznanie w sprawie zanieczyszczenia jeziora Kochle oraz pobrał próbki do badań.

Badanie nie wykazało zanieczyszczenia środowiska wodnego, jedynie krótkookresowy zakwit jeziora Kochle.

Jezioro Kochle będzie uwzględnione w badaniach przeprowadzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2025r., gdzie wówczas zostanie wykonana kompleksowa ocena zgodnie
z obowiązującą metodyką.

<