Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań hala sportowa jakość powietrza polecane strony

Wodociąg Borowy Młyn – dofinansowanie


To już oficjalne – Wójt Gminy Pszczew podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego na dofinansowanie budowy wodociągu do Borowego Młyna oraz przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Silna, Stoki, Świechocin, Borowy Młyn, Policko oraz Pszczew. Otrzymamy pomoc w wysokości 1 742 832, 00 zł.