Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Gmina Pszczew


Gmina Pszczew położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego, w odległości 15 km na wschód od Międzyrzecza, liczy 4230 mieszkańców. Pagórki, wzniesienia i położone wśród nich jeziora sprawiają, że teren gminy o powierzchni 178 km2 zaliczany jest do najatrakcyjniejszych na Ziemi Lubuskiej. W okolicy Zielomyśla i Brzeźna oraz od jez. Chłop do Świechocina ciągną się ozy – charakterystyczne wąskie wzniesienia o stromych zboczach. Najwyższym z nich jest Przyspa k. Świechocina o wysokości 103,5 m n.p.m. Wraz z Górą Trębacza w Zielomyślu wzniesienia te stanowią naturalne punkty widokowe, z których podziwiać można krajobraz gminy. Ponadto panoramę Pszczewa można podziwiać z Góry Wysokiej znajdującej się nad jeziorem Chłop.

Od Pszczewa do Silnej i Stoków, na łagodnych wzniesieniach sandru nowotomyskiego rozciągają się pola uprawne. W okolicach Pszczewa, Borowego Młyna, Policka i Rańska występują drobne pagórki – kemy, tworzące piękny, silnie pofałdowany krajobraz. Z dwudziestu jezior znajdujących się na terenie gminy większość tworzy ciąg jezior polodowcowych, a wraz z rzeką Obrą obniżenie – Rynnę Jezior Pszczewskich. Pozostałe to położone wśród pagórków, urokliwe śroódleśne jeziorka.


Niezwykle malownicze ukształtowanie terenu, lasy zajmujące prawie połowę powierzchni gminy, czyste wody, różnorodność flory i fauny stały się przyczyną objęcia większości obszaru gminy ochroną krajobrazową, a w przypadku okolic Jezior Gołyńskich ochroną rezerwatową. Utworzenie w 1986 roku Pszczewskiego Parku Krajobrazowego przyczyniło się do ochrony atrakcyjności tych terenów.

<