Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zamówienia publiczne do 130.000 zł


Budowa miejsc postojowych i chodników na działkach
nr 839/1, 839/2, 840/2 przy ul. Kasztanowej w Pszczewie

Dokumenty do pobrania


Unieważnienie postępowania ZP.271.1.4.2021
Budowa miejsc postojowych i chodników na działce nr 839/1 przy ul. Kasztanowej w Pszczewie
Dokumenty do pobrania

Unieważnienie postępowania ZP.271.1.4.2021


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP.271.1.3.2021 Odbudowa 3 segmentów budynku gospodarczego w miejscowości Policko, gmina Pszczew
Dokumenty do pobrania


ZP.271.1.2.2021
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew

Dokumenty do pobrania


ZP.271.1.1.2021
Budowa wiaty śmietnikowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1204/6 w obrębie ewid. Pszczew, gmina Pszczew

Dokumenty do pobrania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

<