Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Przetargi – działki letniskowe


Zachęcamy do zakupu działek nr 1205/60 i 1250/61 w Pszczewie.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki te oznaczone są jako tereny zabudowy letniskowej.

Dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną. W oddalonej o ok. 30 m działce drogowej nr 1205/2 znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji i energii elektrycznej. Działki graniczą z linią kolejową. Odległość od jez. Szarcz wynosi ok. 700 m.

Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Pszczewie. Wadium należy wpłacić do 29 marca 2023 r.

Więcej informacji:https://bip.pszczew.pl/przetargi/29/status/

<