Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza

Przetargi rozstrzygnięte


Do wyznaczonego na dzień 25.02.2021 r. na godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Pszczewie – IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr działki 545/4 o pow. 0,1000 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta pod oznaczeniem GW1M/00041665/8, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej dopuszczono 2 oferentów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 98.307,00 + podatek VAT 23%.
W wyniku licytacji nabywcą opisanej nieruchomości gruntowej zostali Państwo Ewa i Jacek Jeske za kwotę netto 140.000,00 zł (plus podatek VAT 23% oraz koszty sprzedaży).

Do wyznaczonego na dzień 25.02.2021 r. na godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Pszczewie – II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr działki 1310/28 o pow. 0,1428 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta pod oznaczeniem GW1M/00040016/7, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej dopuszczono 2 oferentów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 89.100,00 + podatek VAT 23%.
W wyniku licytacji nabywcą opisanej nieruchomości gruntowej zostali Państwo Ewa i Wiesław Starzak za kwotę netto 90.000,00 zł (plus podatek VAT 23% oraz koszty sprzedaży).

Do wyznaczonego na dzień 24.02.2021 r. na godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Pszczewie – I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr działki  1205/46 o pow. 0,0687 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta pod oznaczeniem GW1M/00030395/4, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy letniskowej dopuszczono 10 oferentów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 46.000,00 + podatek VAT 23%.
W wyniku licytacji nabywcą opisanej nieruchomości gruntowej zostali Państwo Joanna i Radosław Huczek za kwotę netto 65.500,00 zł (plus podatek VAT 23% oraz koszty sprzedaży).

Do wyznaczonego na dzień 25.02.2021 r. na godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Pszczewie – I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew, oznaczonej nr działki  1205/47 o pow. 0,0687 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta pod oznaczeniem GW1M/00030395/4, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy letniskowej dopuszczono 7 oferentów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 46.000,00 + podatek VAT 23%.
W wyniku licytacji nabywcą opisanej nieruchomości gruntowej została Pani Danuta Sawka oraz Pan Marcin Sawka za kwotę netto 61.500,00 zł (plus podatek VAT 23% oraz koszty sprzedaży).

<