Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Podsumowanie inwestycji w 2021 roku

05/01/2022

Myślę, że był to z wielu względów dobry rok, chociaż naznaczony pandemią koronawirusa. Pozyskaliśmy wysoką kwotę dofinansowań. Są to środki do wykorzystania w latach 2021-2022. Suma jest imponująca. Łącznie to blisko 12,5 miliona złotych tak wójt Józef Piotrowski podsumowuje 2021 r.

Na tę kwotę składają się następujące dotacje:

  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 246 756 zł
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla wsi popegeerowskich – 710 000 zł
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –249 018 zł
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 742 832 zł
  • Polski Ład – 4 800 000 zł
  • Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa – 2 730 000 zł

Każde dofinansowanie zewnętrzne, duże czy małe, to oszczędności dla budżetu gminy i możliwość realizacji kolejnych inwestycji, które poprawiają komfort życia mieszkańców i czynią nasze miejscowości bardziej atrakcyjnymi dla turystów.

            Rozpoczęliśmy budowę wodociągu w Borowym Młynie – łącznie 17 kilometrów sieci wodociągowej. Trwają prace budowlane przy ul. Kasztanowej. Powstaje tam budynek mieszkalny wielorodzinny z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i podpiwniczeniem, o powierzchni zabudowy blisko 400 metrów kwadratowych, z 12 mieszkaniami. Rozebrana została stara szatnia sportowa. Na jej miejscu powstanie nowy budynek o powierzchni zabudowy wynoszącej 172 metry kwadratowe. Zmodernizowaliśmy dwie przepompownie ścieków przy ul. Różanej i Kasztanowej. Naprzeciwko budynku wielorodzinnego przy placu Zamielno wybudowany został śmietnik. Wiatę śmietnikową oraz 7 miejsc parkingowych wykonano również przy ul. Parkowej w Pszczewie. Odbudowany został zniszczony w pożarze budynek gospodarczy w Policku. Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych postawiona została nowa wiata, zamontowano monitoring oraz wymieniono ogrodzenie.

            Przygotowujemy się do kolejnych inwestycji zlecając wykonanie dokumentacji projektowych. Dotyczy to m.in. przebudowy drogi Pszczew-Stołuń, ul. Dworcowej, ul. Topolowej oraz promenady nad jeziorem Kochle. Z myślą o wybudowaniu w następnych latach świetlicy wiejskiej oraz miejsca rekreacji w Janowie, kupiliśmy działkę. Nowy obiekt będzie  odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, służąc celom społecznym i kulturalnym. Podejmowane są również starania o zakup działek w Borowym Młynie i Rańsku, które zostaną przeznaczone na cele rekreacyjne.

            Dzięki przekazanym środkom plaża nad jeziorem Szarcz, jedna z najpopularniejszych w województwie lubuskim, wzbogaciła się o nowe atrakcje. Wyremontowany został budynek dawnej stołówki, w którym działał w czasie ostatnich wakacji bar i sala zabaw dla dzieci. Z myślą o najmłodszych kupiliśmy zjeżdżalnię wodną. Zadbaliśmy także o komfort osób ze specjalnymi potrzebami. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać z uroków jeziora dzięki specjalnemu wózkowi wodnemu.

            Realizujemy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) poprzez szczepienia dziewczynek. W tym roku objęte zostały nim dziewczęta urodzone w 2006 i 2007 roku.

W 2021 roku zrealizowaliśmy wiele inwestycji związanych z drogami. U zbiegu ulic Batorego i Kasztanowej wyremontowana została jezdnia, chodniki wyłożono kostką granitową oraz wykonano nowe miejsca postojowe.

Wspólnie z powiatem międzyrzeckim przebudowaliśmy chodnik przy ul. Kasztanowej. Powstało tam również przejście dla pieszych oraz zmodernizowano oświetlenie. Energochłonne oprawy sodowe zastąpiono energooszczędnymi oprawami LED. W całej gminie sukcesywnie wymieniamy oprawy na LED-owe. Przykładem jest nowe oświetlenie LED przy ulicy Szarzeckiej w Pszczewie, gdzie zamontowano 32 nowe oprawy. Do tej pory wymieniliśmy 108 tradycyjnych opraw na LED-owe. Da to efekty w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i podniesie jakość oświetlenia.

W Nowym Gorzycku zamontowana została sygnalizacja świetlna z modułem radarowym. Mam nadzieję, że dzięki takiemu rozwiązaniu kierowcy wyrobią u siebie nawyk jazdy z dozwoloną prędkością. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Trzcielskiej i Brzegowej z ul. Międzyrzecką zamontowaliśmy dwa solarne znaki stop.

Uczestniczymy w Programie Czyste Powietrze, w którym można uzyskać dofinansowanie w budownictwie jednorodzinnym. Gmina prowadzi doradztwo, udziela pomocy w pisaniu wniosków o udzieleniu dotacji oraz rozliczaniu uzyskanego dofinansowania.

Dzięki porozumieniu zawartemu z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, któremu gmina Pszczew jest zobowiązana zapłacić ponad 2 mln zł za niewywiązanie się z umowy w sprawie zagospodarowania gruntów nad jeziorami Szarcz i Stołuń , umorzone zostały wszystkie odsetki (ponad 663 tysiące zł), a należność główna rozłożona na 10 lat. Działki nad jeziorami należą już do gminy. Jestem usatysfakcjonowany, że doprowadziliśmy do takiej ugody, biorąc pod uwagę wysokość zobowiązania i przewlekłość tej sprawy.

Zabiegamy o zakup średniego auta dla strażaków, wykonanie przejścia dla pieszych w Policku, wykonanie projektów odwodnień w kilku miejscach na terenie naszej gminy oraz drogi gminnej w Stołuniu, budowę zjazdów na drogi powiatowe w Świechocinie i Nowym Gorzycku. Realizacja tych zamierzeń została przesunięta na 2022 rok.

Życzę sobie i Wam Drodzy Mieszkańcy gminy Pszczew, aby rok 2022 rok był równie bogaty w działania, dzięki którym w naszej gminie będzie się żyło bezpiecznie, komfortowo i atrakcyjnie. Dzięki zaangażowaniu i współpracy Radnych gminy Pszczew oraz pracowników jednostek organizacyjnych zrealizowaliśmy w minionym roku zdecydowaną większość planów. Za co wszystkim dziękuję, licząc na dalszą owocną  współpracę.

Józef Piotrowski

<