Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Wizyta dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

15/02/2022

Gościem wójta Józefa Piotrowskiego 11 lutego był pan Bogumił Nowak dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozmowy dotyczyły ochrony ekosystemów jezior i retencji wód na terenie gminy Pszczew. Pan Dyrektor zaprezentował najnowsze wydawnictwo, którego jest współautorem, dotyczące m.in. jeziora Chłop i Szarcz – „Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – aspekty przyrodnicze i uwarunkowania formalno -prawne”.

Publikacja zawiera dokumentację obszaru ochronnego jeziora Chłop i Szarcz oraz charakterystykę wpływu działań człowieka na funkcjonowanie tych ekosystemów. Bardzo cenne jest analiza działań formalno-prawnych, które mają za zadanie ochronę stanu ekologicznego jezior.Książka będzie wkrótce dostępna do wypożyczenia w bibliotece w Pszczewie.

<