Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Jubileusz dwudziestolecia współpracy Pszczewa i Letschin

01/04/2022

11 kwietnia 2002 r. przedstawiciele gmin Pszczew i Letschin podpisali umowę o współpracy. Zakładała ona wspólne działania i wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach – kulturze, sporcie, ekologii, ochronie przeciwpożarowej. Ta współpraca trwa nieprzerwanie już 20 lat.

Prawie co roku spotykaliśmy się w Pszczewie. Nasi mieszkańcy odwiedzali również przyjaciół w Letschin. Była to wymiana nie tylko instytucjonalna. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.

W związku z planowanymi na październik obchodami dwudziestolecia współpracy prosimy Państwa o użyczenie zdjęć lub innych pamiątek, które związane są ze współpracą naszych gmin. Skorzystamy z nich za Państwa zgodą przygotowując materiały podsumowujące 20 lat współpracy.

Obchody dwudziestolecia partnerstwa zostaną zorganizowane w ramach Małego Projektu pod tytułem „Pszczew-Letschin. Dwadzieścia lat współpracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”.

<