Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Od czerwca świadczenie 500 plus wypłaca ZUS

09/06/2022

Czerwiec 2022 r. jest pierwszym miesiącem, w którym wypłatą świadczenia 500 plus zajmie się ZUS, a nie gminy.

Prawo do świadczenia wychowawczego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Jeżeli wniosek o 500 plus na okres świadczeniowy 2022/2023 wpłynął do ZUS do 31 maja, wypłata tego świadczenia będzie zrealizowana w czerwcu. Oznacza to, że zachowana zostanie ciągłość wypłaty 500 plus.

Jeśli zostanie złożony po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożony był wniosek do końca okresu świadczeniowego. W przypadku, gdy złożono wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymasz świadczenie od dnia urodzenia dziecka.

Wnioski o 500 plus można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Środki są wypłacane tylko bezgotówkowo, na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

<