Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Wzmocniliśmy nasze otoczenie!

10/10/2022

Wzmocniliśmy nasze otoczenie!

Dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie dostosował dawną salę konferencyjną nad biblioteką do potrzeb dzieci. Sala została doposażona i powstała w niej świetlica, do której zaproszeni są najmłodsi mieszkańcy gminy Pszczew. Za przyznane środki sfinansowano odmalowanie i wygłuszenie pomieszczenia, nowe oświetlenie, meble oraz projektor multimedialny.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie:

 https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

<