Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Praca w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu międzyrzeckiego w 2023 roku

19/01/2023

Można również skorzystać ze środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem, umówić wizytę za pośrednictwem Koordynatora powiatowego lub samodzielnie poprzez ogólnopolski portal zapisywania wizyt  https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Kontakt z adwokatami, radcami prawnymi oraz punktem powierzonym do prowadzenia organizacji pozarządowej możliwy jest w następujący sposób:

Poniedziałek     12.00-16.00  tel. 95 742 84 67 adw.damian.nowak@poczta.onet.pl

Wtorek   09.00-13.00  tel.  784 121 444  npp.skwierzyna@powiat-miedzyrzecki.pl ,

Środa   08.30-12.30  tel. 95 742 84 67  kancelaria@adwokatmiedzyrzecz.pl

Czwartek  07.30-11.30  tel. 95 742 84 67   forastner-kluj@powiat-miedzyrzecki.pl

Piątek   09.00 -13.00  tel. 95 742 84 67  adwokatotto@gmail.com

Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej zlokalizowany jest w Skwierzynie i Trzcielu.

Skwierzyna Budynek Zakładu Usług Komunalnych
Poniedziałek,     09.00-13.00

 wtorek, piątek  14.00-18.00  tel. 784 121 444

 npp.skwierzyna@powiat-miedzyrzecki.pl

Trzciel budynek Ośrodka Pomocy Społecznej

Środa, czwartek 14.00-18.00 tel. 784 121 444

 npp.skwierzyna@powiat-miedzyrzecki.pl      

Można również skorzystać ze środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem, umówić wizytę za pośrednictwem Koordynatora powiatowego lub samodzielnie poprzez ogólnopolski portal zapisywania wizyt  https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Szczegółowych informacji o pracy punktów, zapisów na poradę  można uzyskać pod numerem telefonu 95 742 84 76  kom. 504 247 974 w godzinach pracy urzędu. Każda zmiana pracy punktów będzie aktualizowana na bieżąco i podawana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez informację na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Urzędu www.powiat-miedzyrzecki.pl zakładka nieodpłatna pomoc prawna.

<