Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pszczewie

05/05/2023

Wójt Gminy Pszczew ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie.

Oferty należy składać do dnia 29 maja 2023r. do godz. 15/30, w siedzibie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, w sekretariacie (I piętro), w zamkniętej i opisanej kopercie„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie” lub pocztą na adres Urzędu, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie” (liczy się data wpływu do Urzędu) z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mail oraz numerem telefonu do kontaktu.

Więcej informacji:

https://bip.pszczew.pl/wakaty/2/36/Dyrektor_Szkoly_Podstawowej_w_Pszczewie/

<