Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy dla Osób Dotkniętych Przemocą

08/09/2023

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Pszczew przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie funkcjonuje Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą. Jest to miejsce, w którym osoba będąca ofiarą przemocy domowej może uzyskać pomoc w odzyskaniu równowagi, może otrzymać również wsparcie oraz informacje na temat różnych form pomocy jej przysługujących.

Do punktu mogą się zgłaszać lub być kierowane osoby doświadczające wszelkich form przemocy.

W punkcie dyżurują specjaliści: psychoterapeuta i pracownik socjalny, którzy udzielają:

  • konsultacji psychoterapeutycznych 
  • wsparcia psychoterapeutycznego
  • poradnictwa socjalnego
  • ogólnych informacji na temat zjawiska przemocy domowej oraz na temat placówek udzielających pomocy osobom krzywdzonym.

Poradnictwo i wsparcie jest zupełnie bezpłatne, a wszystkie osoby korzystające z Punktu mają zapewnioną dyskrecję.

Punkt działa w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie:

Poradnictwo socjalnew każdy dzień roboczy w godzinach pracy ośrodka tj.:

– poniedziałek  w godzinach od 7.30 do 17.30

– wtorek – czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30

– piątek od 7:30 do 13:30

Telefon: 95 7492 328

Wsparcie psychoterapeuty odbywa się w każdą środę od 14:00 do 20:00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie I piętro, pokój Nr 14, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu: 95 7492 328.

<