Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Ekopracownia – zielone serce Szkoły Podstawowej w Pszczewie

10/11/2023

Gmina Pszczew bierze udział w konkursie “Ekopracownia – zielone serce szkoły”, zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Pszczewie powstanie nowoczesna pracownia przyrodnicza.

Ochrona przyrody i życie w zgodzie z naturą są bardzo istotne. A wiedza o środowisku jest kluczowa do wprowadzania pro ekologicznych zmian.

NASI UCZNIOWIE MAJĄ TEGO TEGO ŚWIADOMOŚĆ, BO MAJĄ EKOŚWIADOMOŚĆ!

<