Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pszczew dla Pana Stanisława Gardiasa

02/04/2024

Od 2005 roku w naszej Gminie obowiązuje Uchwała w sprawie : „Ustanowienia tytułu: Honorowy Obywatel Gminy Pszczew i szczegółowych zasad jego nadawania”. W historii naszej samorządności, Rady naszej Gminy przyznały jak dotąd to wyróżnienie 18 osobom. Wcześniej składany wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie i wskazanie zasług leżących u jego podstaw. W tym roku na wniosek 14 radnych do grona wyróżnionych osób dołączył Stanisław Gardias.

Czytając przedstawione uzasadnienie jako mieszkańcy Gminy możemy być dumni, iż wśród nas żyją i tak aktywnie działają takie osoby. Pełna treść brzmi następująco: „Niniejszym z przyjemnością składamy wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pszczew dla Pana Stanisława Gardiasa. Pan Stanisław urodził się 3 stycznia 1952 roku w Silnej. Jest to jego rodzinna miejscowość, w której mieszka po dziś dzień. Jego hobby to wędkarstwo. Jest pomysłodawcą i założycielem Klubu Honorowych Dawców Krwi, który powstał 11 listopada 1978 roku przy Zakładzie Wikliniarskim w Pszczewie. W 1983 roku patronat nad Klubem objął Urząd Gminy w Pszczewie z Naczelnikiem Andrzejem Półrolnikiem. S. Gardias oddał 13 litrów krwi, jednak stan zdrowia nie pozwolił mu na dalsze dzielenie się tym skarbem życia ale nie zrezygnował z pomocy innym. Całe dotychczasowe życie poświęcił krwiodawstwu i organizowaniu zbiórek krwi, która ratuje życie. Klub Honorowych Dawców Krwi pod przewodnictwem obecnego prezesa funkcjonuje od 46 lat. Pan Stanisław Gardias za swoje zasługi otrzymał honorową odznakę PCK I, II, III, IV stopnia, Kryształowe Serce PCK oraz okolicznościowy medal z okazji 750-lecia Pszczewa. Pan Stanisław jest osobą niezwykle zaangażowaną w działania społeczne naszej gminy i od lat pełni nieocenioną rolę w organizowaniu i koordynowaniu akcji na rzecz Honorowych Dawców Krwi.

Jego oddanie i poświęcenie dla tej ważnej inicjatywy zasługują na szczególne wyróżnienie. Jego praca obejmuje nie tylko organizację akcji krwiodawstwa, ale także propagowanie idei honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców nie tylko naszej gminy. Dzięki jego determinacji udało się przyciągnąć rzeszę młodych ludzi, co przekłada się na realną pomoc dla osób potrzebujących.

W świetle powyższego, jesteśmy przekonani, że nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pszczew dla Pana Stanisława Gardiasa będzie godnym uznania aktem, który podkreśli wyjątkowość i wartość jego działań.

Takie wyróżnienie będzie również bodźcem dla innych, aby angażować się i wspierać działania charytatywne i społeczne.”Rada Gminy Pszczew w dniu 21 marca 2024 roku, na LXXI sesji jednogłośnie podjęła uchwałę nr 596 w sprawie nadania tytuły S. Gardiasowi. Uroczystość wręczenia odbędzie się podczas najbliższego Jarmarku Magdaleńskiego, w lipcu 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pszczew

Romuald Tankielun

<