Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Organizacja urzędu


Krystian Grabowski – Wójt Gminy Pszczew, email: wojt@pszczew.pl, tel. 95 749 23 10

Monika Załucka – Sekretarz Gminy, sekretarz@pszczew.pl, 95 749 23 45

Halina Jokiel – Skarbnik Gminy, skarbnik@pszczew.pl, 95 749 23 13

ORGANIZACJA URZĘDU GMINY PSZCZEW
Adres mailowyTelefonNr pokoju
PARTER   
Referat Finansowy   
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych – Agnieszka Janeczek podatki
  podatki@pszczew.pl95 308 80 741
Inspektor  ds. księgowości podatkowej – Ewa Napierała windykacja, opłata miejscowa, akcyza
windykacja@pszczew.pl  95 749 23 141

Skarbnik GminyHalina Jokiel
skarbnik@pszczew.pl95 749 23 132
Inspektor  ds. księgowości przedszkola i płac – Lucyna Romanów
romanow@pszczew.pl95 308 80 733
Zastępca Skarbnika Gminy – Anna Chojnacka
kontrola@pszczew.pl  95 308 80 723
Inspektor ds. księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT – Aleksandra Nazwalska
nazwalska@pszczew.pl95 749 23 234
Inspektor ds. księgowości budżetowej, płac oraz pomocy stypendialnej – Monika Iwanicka
iwanicka@pszczew.pl95 749 23 158a
Podinspektor ds. oświaty i zdrowia  – Dorota Strug
oswiata@pszczew.pl  95 749 23 158a

Pozostałe stanowiska
   
Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami – Sylwia Batura
grunty@pszczew.pl95 749 23 165

Referat Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy  –
Inspektor ds. rolnictwa, kultury, sportu i turystyki – Karol Grobelny
drogi@pszczew.pl95 749 23 165
Podinspektor ds. wojskowych i obronnych – Greta Rydzanicz
archiwum zakładowe
zk@pszczew.pl95 749 23 216, 7      

URZĄD STANU CYWILNEGO, MELDUNKI
Kierownik – Marek Minge,
Zastępca – Monika Załucka
usc@pszczew.pl95 749 23 208

PIĘTRO 1
   
SEKRETARIAT
Beata Jura    
ug@pszczew.pl      95 749 23 10 Fax 95 749 23 12  9
Rada Gminy, działalność gospodarcza – Ewa Maciejczak
rada@pszczew.pl95 749 23 199
Sekretarz GminyMonika Załucka
sekretarz@pszczew.pl95 749 23 4512
Wójt GminyKrystian Grabowski
wojt@pszczew.pl95 749 23 1011
Zastępca Wójta Gminy
zastepca@pszczew.pl95 749-23-2510

PIĘTRO 2
   
Referat Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy
   
Inspektor ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej  oraz zamówień publicznych – Janusz Leśny

Inspektor ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych – Zofia Pluskota

Podinspektor ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych – Paulina Figura


budownictwo@pszczew.pl
pluskota@pszczew.pl
figura@pszczew.pl

95 749 23 18
95 308 80 76
95 749 23 18

14
14
14

Podinspektor  ds. gospodarki odpadami – Małgorzata Freier
odpady@pszczew.pl95 308 80 7715
Podinspektor ds. ochrony środowiska – Magdalena Adamska
srodowisko@pszczew.pl95 749 23 1715

<