Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Organizacja urzędu


Józef Piotrowski – Wójt Gminy Pszczew, email: wojt@pszczew.pl, tel. (0-95) 749 23 10

Józef Piotrowski urodził się w 1973 roku. Mąż Grażyny, ojciec Joanny, Andrzeja i Heleny. Do czasu studiów mieszkał w Stołuniu, następnie w Pszczewie. Absolwent fizyki na UAM, ponadto ukończył, matematykę, przyrodę oraz organizację i zarządzanie w administracji publicznej. Radny dwóch poprzednich kadencji samorządu. Przez 23 lata pracował w Szkole Podstawowej w Pszczewie, ucząc przedmiotów ścisłych. Pasjonuje się astrofizyką, muzyką, grą w piłkę nożną i motocyklami.


Karolina Korenda-Gojdź – Zastępca Wójta, zastepca@pszczew.pl, (0-95) 749 23 25

Monika Załucka – Sekretarz Gminy, sekretarz@pszczew.pl, (0-95) 749 23 10

Halina Jokiel – Skarbnik Gminy, skarbnik@pszczew.pl, (0- 95) 749 23 13

ORGANIZACJA URZĘDU GMINY PSZCZEW
Adres mailowyTelefonNr pokoju
PARTER   
Referat Finansowy   
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych – Agnieszka Janeczek podatki
  podatki@pszczew.pl(0-95) 749 23 141
Inspektor  ds. księgowości podatkowej – Ewa Napierała windykacja, opłata miejscowa, akcyza
windykacja@pszczew.pl  (0-95) 749 23 141

Skarbnik GminyHalina Jokiel
skarbnik@pszczew.pl(0-95) 749 23 132
Inspektor  ds. księgowości przedszkola i płac – Lucyna Romanów
romanow@pszczew.pl(0-95) 749 23 233
Zastępca Skarbnika Gminy – Anna Chojnacka
dodatki mieszkaniowe, profilaktyka
kontrola@pszczew.pl  (0-95) 749 23 233
Inspektor ds. pomocy stypendialnej – Aleksandra Nazwalska
nazwalska@pszczew.pl(0-95) 749 23 234
Inspektor ds. zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – Monika Iwanicka
500plus@pszczew.pl(0-95) 749 23 158a
Podinspektor ds. kadr i oświaty  – Dorota Strug
oswiata@pszczew.pl  (0-95) 749 23 158a

Pozostałe stanowiska
   
Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami – Sylwia Batura
grunty@pszczew.pl(0-95) 749 23 165

Referat Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy  –
Inspektor ds. rolnictwa, kultury, sportu i turystyki – Karol Grobelny
drogi@pszczew.pl(0-95) 749 23 165
Podinspektor ds. wojskowych i obronnych – Greta Rydzanicz
archiwum zakładowe
zk@pszczew.pl(0-95) 749 23 216, 7      

URZĄD STANU CYWILNEGO, MELDUNKI
Kierownik – Marek Minge,
Zastępca – Monika Załucka
usc@pszczew.pl(0-95) 749 23 208

PIĘTRO 1
   
SEKRETARIAT
Beata Jura    
ug@pszczew.pl      (0-95) 749 23 10 Fax (095) 749 23 12  9
Rada Gminy Działalność gospodarcza – Ewa Maciejczak
rada@pszczew.pl(0-95) 749 23 199
Sekretarz Gminy– – Monika Załucka
sekretarz@pszczew.pl(0-95) 749 23 4512
Wójt GminyJózef Piotrowski
wojt@pszczew.pl(0-95) 749 23 1011
Zastępca Wójta GminyKarolina Korenda-Gojdź
zastepca@pszczew.pl(0-95) 749-23-2510

PIĘTRO 2
   
Referat Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji Gminy   
Inspektor ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej  oraz zamówień publicznych – Janusz LeśnyInspektor ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych – Zofia Pluskota
budownictwo@pszczew.pl

pluskota@pszczew.pl


(0-95) 749 23 18


(0-95) 749 23 18
1414
Inspektor  ds. gospodarki odpadami – Małgorzata Freier
odpady@pszczew.pl(0-95) 749 23 1715
Podinspektor ds. ochrony środowiska – Magdalena Adamska
srodowisko@pszczew.pl(0-95) 749 23 1715

<