Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Dostępność


Deklaracja dostępności

● Strona internetowa www.pszczew.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Urząd Gminy Pszczew dokłada wszelkich starań, aby regularnie zwiększać zakres dostępności niniejszej strony do poziomu WCAG 2.1 .

● Pomimo starań pewne elementy znajdujące się na stronie (grafiki, dokumenty, filmy) są niedostępne, gdyż:
– pochodzą z różnych źródeł,
– są bardzo obszerne,
– utworzone zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– zapewnienie alternatywnego dostępu wszystkich elementów strony dla wszystkich typów niepełnosprawności przekracza obecne możliwości finansowe jednostki.

● Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-13 na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Gminy w Pszczewie

● Zgłoszenia problemu dostępności strony lub jej elementu można dokonać poprzez formularz lub telefonicznie 697 200 170.

● Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

● Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

● W przypadku niezadowalającej odpowiedzi można zawiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje o stronie www.pszczew.pl

1. Publikacja strony – 2009-05-01.
2. Ostatnia gruntowna przebudowa strony – 2020-05-25. Ot tego czasu strona aktualizowana jest na bieżąco.
3. Dane teleadresowe jednostki prowadzącej stronę
Urząd Gminy Pszczew,
ul. Rynek 13, 66-330 PSZCZEW
tel. 95 749 23 10
mail: ug@pszczew.pl

4. Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13 Pszczew. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku wiedzie troje drzwi. Pierwsze, główne, od strony Rynku nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drugie, również od Rynku, przy Urzędzie Stanu Cywilnego umożliwiają dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową, trzecie, od strony ul. Poznańskiej i Jadwigi również. Budynek urzędu ma cztery kondygnacje, a na samym parterze dwa różne poziomy. Obecny stan architektoniczny oraz brak odpowiednich urządzeń uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do wszystkich pomieszczeń biurowych. Istnieje możliwość załatwienia każdej sprawy i spotkania z urzędnikami w miejscu alternatywnym – salce konferencyjnej – od strony ul. Poznańskiej i Jadwigi. W budynku nie zamieszczono informacji dźwiękowej i dotykowej o rozkładzie pomieszczeń. Urząd zapewnia dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

5. Skróty klawiszowe:

 • [+] – powiększenie tekstu
 • [] – pomniejszenie tekstu
 • [z] – zmiana kontrastu
 • [b] – Biuletyn Informacji Publicznej
 • [w] – wyszukiwarka
 • [p] – menu Gmina Pszczew
 • [klawisze strzałek] – poruszanie się po menu
 • [m] – menu Dla Mieszkańca
 • [t] – menu Dla Turysty
 • [i] – menu Dla Inwestora
 • [k] – Kontakty
 • [a] – aktualności, strona główna
 • [Tabulator] – poruszanie się po aktualnościach
 • [0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] – sekcje menu podręcznego, ponowne wciśnięcie klawisza – powrót
 • [n] – nawigacja

Raport o stanie zapewnienia dostępności

<