Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Honorowi Obywatele


Od 2005 roku Rada Gminy Pszczew nadaje tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pszczew osobom, które swoją działalnością wniosły aktywny wkład w rozwój lokalnej społeczności, rozsławiały Pszczew lub w sposób wybitny prowadziły działalność na rzecz mieszkańców w określonej dziedzinie życia.
Honorowi Obywatele Gminy Pszczew:

Christien Dekkers i Wiim Kouters – członkowie holenderskiej fundacji Stichting Werkgroep Polen, którzy przez siedemnaście lat współpracowali z pszczewską szkołą, pomagając placówce, uczniom i ich rodzinom. Wiim i Christien siedemnastokrotnie zorganizowali i prowadzili tygodniowe wakacje w Holandii dla pszczewskich dzieci. Ponadto doposażali szkołę w nowoczesne sprzęty, pomoce dydaktyczne oraz przekazywali pieniądze na remonty szkolnych obiektów. Zorganizowali bezpośrednią opiekę i wsparcie rzeczowo-finansowe dla pięćdziesięciu ubogich rodzin z Gminy Pszczew. Christien Dekkers i Wiim Kouters zostali uhonorowani wieloma odznaczeniami, m.in. Orderem Uśmiechu, MBWV Kobieta Świata, odznaczeniem Honorowi Obywatele Unii Europejskiej. Postawa NASZYCH PRZYJACIÓŁ odbudowuje wiarę w człowieka i pozwala wierzyć w sens niesienia pomocy potrzebującym.  

Wanda Stróżczyńska – mieszkanka Pszczewa, nauczycielka, animatorka życia kulturalnego. W 1992 roku utworzyła zespół tańca ludowego Mali Pszczewiacy, który rekonstruując taniec lubuski, rozsławiał Pszczew w Polsce i za granicą. Swoje artystyczne, humanistyczne pasje realizowała i realizuje na rozmaite sposoby, m.in. reżyserując komedię Moralność pani Dulskiej czy organizując wiele wydarzeń kulturalnych dla lokalnej społeczności. Bardzo zaangażowana w pielęgnowanie tradycji, obyczajów i wielokulturowej tożsamości Pszczewa. Inicjatorka upamiętnienia dawnych pszczewskich cmentarzy: żydowskiego i ewangelickiego. W książce Dawno temu w Pszczewie razem z córką Ewą spisała wspomnienia świadków epoki.

Franciszek Leśny – nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły, prezes Pszczewskiego Towarzystwa Kultury, radny kilku kadencji Samorządu Gminnego w Pszczewie, historyk, regionalista. Interesuje się przeszłością Pszczewa. Autor książek: Pszczew w latach 1945 – 2000, Spacerkiem po Pszczewie, Pszczew i okolice. Otrzymał wiele odznaczeń i nagród za działalność pedagogiczną, związkową, kulturalną i społeczną.

Tadeusz Bryszkowski – weterynarz, pszczelarz, rzeźbiarz. W 1989 roku założył skansen pszczelarski, w którym gromadził, naprawiał, rekonstruował antyki oraz wystawiał je wraz ze swoimi pracami. W skansenie znajdowały się ule, barcie, dawne narzędzia, szopki bożonarodzeniowe oraz wiele innych regionalnych eksponatów. Tadeusz Bryszkowski wniósł ogromny wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego Pszczewa. Jego skansen, osobowość, opowieści o ginących zawodach przez lata rozsławiały Pszczew.

Wiktoria Ekert – lekarz, absolwentka Akademii Medycznej z Poznaniu, mieszkanka Pszczewa. Od 1956 roku pracowała w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pszczewie. Opieką medyczną obejmowała zarówno mieszkańców terenu dzisiejszej Gminy Pszczew, jak i pracowników zakładów pracy, uczniów szkół i przedszkola, a w okresie letnim również  dzieci kolonijnych, harcerzy i turystów. Do chorych na terenie Pszczewa chodziła pieszo, do wiosek dojeżdżała wozem konnym lub saniami. Udzielała pomocy rannym w wypadkach komunikacyjnych oraz poszkodowanym w rozmaitych zdarzeniach losowych. Pani Wiktoria Ekert pracowała w Pszczewie niemalże pół wieku. Za wzorową służbę i poświęcenie została uhonorowana, m.in.: Złotym Medalem Zasługi oraz Odznakami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W pamięci pszczewian na zawsze pozostanie jako serdeczna, życzliwa osoba niosąca pomoc.

Benon Schild – kierownik w międzyrzeckim tartaku, gospodarz, rodowity mieszkaniec Pszczewa. Przez wiele lat sprawował w lokalnej społeczności rozmaite funkcje publiczne i społeczne. Był członkiem Zarządu Gminy Pszczew, radnym, członkiem różnych komisji i komitetów oraz wieloletnim sołtysem. Mieszkańcy otaczali pana Benona szacunkiem i uznawali za autorytet w wielu dziedzinach życia. Benon Schild aktywnie przyczyniał się do rozwoju wielu obszarów Gminy Pszczew.

Ks. dr Adam Dyczkowski – biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, nauczyciel akademicki nauk teologicznych i humanistycznych. Przez czternaście lat jako biskup diecezjalny otaczał pasterską opieką parafię Pszczew. Miał zawsze życzliwe relacje z lokalnym samorządem, społecznością i miejscowymi duszpasterzami. Często gościł w Pszczewie, zarówno z wizytami duszpasterskimi, jak i prywatnie – podczas urlopów. Jako filozof przyrody umiłował sobie piękno tutejszych lasów, jezior i pagórków. Biskup Adam Dyczkowski był Wielkim Przyjacielem i Ambasadorem Pszczewa. Zmarł 10 stycznia 2021 roku.

Stanisława Bejtan – nauczyciel, dyrektor szkoły, podharcmistrz ZHP. Pracując jako nauczyciel, edukowała i wychowała kilka pokoleń mieszkańców Policka, Rańska i Janowa. Szczególną opieką otaczała dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poświęcając im i ich rodzinom dużo własnego czasu. Prowadziła amatorskie kółko teatralne, organizowała obozy, wycieczki i biwaki harcerskie. Czynnie uczestniczyła w życiu społecznym i kulturalnym Policka, działając w Kole Gospodyń Wiejskich, prowadząc kursy i zajęcia dla dorosłych mieszkańców wsi. W uznaniu dorobku zawodowego otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz nagrody Ministra Oświaty i Kuratora. Pani Stanisława Bejtan jest szanowaną i uznawaną za wielki autorytet mieszkanką Gminy Pszczew.

Maria Czernianin – nauczyciel, dyrektor szkoły, wieloletnia sołtys, radna. W okresie 33 lat nieprzerwanej służby w edukacji pełniła również inne ważne społecznie funkcje: kuratora sądowego, instruktora ZHP, opiekuna społecznego wsi Stołuń. Jako sołtys i radna wykonała ogrom pracy na rzecz lokalnego środowiska. Przez lata pozytywnie wpływała na mentalność mieszkańców oraz wizerunek miejscowości. Jest kreatorem wielu działań kulturalnych oraz społecznych. W 2005 roku urządziła Izbę Pamięci Pineckiego w nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Stołuniu. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, oraz nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. Pani Maria nadal mieszka w Stołuniu, służąc radą i pomocą mieszkańcom.  

Włodzimierz Nowak – dziennikarz, publicysta, autor książek. W 1984 roku objął stanowisko kierownika tutejszego muzeum regionalnego. Przygotowywał wystawy dotyczące historii ziemi pszczewskiej. Jako animator przedsięwzięć lokalnych był inicjatorem plenerów malarskich, koncertów, odczytów naukowych. Założył pierwsze pszczewskie pismo społeczno-polityczne Nasza Gmina. Był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Pszczewie. Włodzimierz Nowak to mistrz polskiego reportażu, ceniony i wydawany również za granicą. Za działalność literacką otrzymał wiele nagród, m.in. Grand Press 2004 czy Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Kazimierza Dziewanowskiego. Dowodem na to, że pamięta lata spędzone w Pszczewie jest fragment reportażu Solidarność ucieka rowerem: Wszędzie widzę Pszczew.   

Maria Tankielun – kierownik kina, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. W latach 70. I 80., działając nieodpłatnie, była aktywnym opiekunem społecznym. Pełniła również funkcje radnej oraz przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego szkoły w Pszczewie. Została odznaczona  Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalami Zasłużona dla Opieki Społecznej i Zasłużony Działacz Kultury. Pani Maria Tankielun wniosła duży wkład w tworzenie i rozwój i systemu opieki społecznej i kultury w Gminie Pszczew, czym bardzo przysłużyła się kilku pokoleniom mieszkańców.

Wanda Żaguń – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pszczewa. Zainicjowała działalność wielu klubów, kół zainteresowań i sekcji kulturalnych: tanecznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, recytatorskich i teatralnych, w których swe pasje rozwijali mieszkańcy gminy. Zespoły działające przy GOK sławiły Pszczew nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich. Współpomysłodawczyni i organizator wielu imprez cyklicznych m.in.: Pszczewskiej Dwudziestki, Jarmarku Magdaleńskiego, Pleneru Dużej Rzeźby w Drewnie. Umiejętnie kierowała funkcjonowaniem kina, muzeum, biblioteki, zespołu boisk Orlik oraz redakcją Wieści Gminnych. Uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Pani Wanda Żaguń w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju kulturalnego Pszczewa.       

<