Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Komisje Rady Gminy


  • Komisja ds. Promocji, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych
    1. Dominik Wilczyński – przewodniczący
    2. Kamila Nowakowska – zastępca
    3. Paweł Marchewka – członek
    4. Konrad Kiona – członek
    5. Romuald Tankielun – członek
  • Komisja ds. Środowiska i Rolnictwa
    1. Seweryn Kowalski – przewodniczący
    2. Krzysztof Kaczmarek – zastępca
    3. Elwira Prentka – członek
    4. Krystyna Hałuszczak – członek
    5. Leonard Kaczmarek – członek
  • Komisja ds. Finansów i Rozwoju Gospodarczego
    1. Elwira Prentka – przewodnicząca
    2. Leonard Kaczmarek – zastępca
    3. Ryszard Wołyński – członek
    4. Kalina Gojtka – członek
    5. Damian Dubkiewicz – członek
  • Komisja Rewizyjna
    1. Paweł Marchewka – przewodniczący
    2. Kalina Gojtka – zastępca
    3. Katarzyna Mizera – członek
    4. Leon Wajman – członek
    5. Dominik Wliczyński – członek
  • Komisja Skarg, Wniosków i Postulatów
    1. Ryszard Wołyński – przewodniczący
    2. Kalina Gojtka – zastępca
    3. Krzysztof Kaczmarek – członek
    4. Leon Wajman – członek
    5. Katarzyna Mizera – członek

<