Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Klub Honorowych Dawców Krwi


KLUB  HONOROWYCH  DAWCÓW  KRWI  przy Urzędzie Gminy Pszczew został założony 11 listopada 1978 r.  Obecnie liczy  37 osób w tym 12 kobiet.  

Prezesem Klubu Jest Stanisław Gardias, zastępcą – Wioletta Bubnowska.

W 2022 r. członkowie klubu oddali łącznie 43 litry 650 ml krwi:           

– 10 litrów 350 ml  w stacji krwiodawstwa, głównie w Międzyrzeczu 

– 33 litry 300 ml w ramach zorganizowanych przez Klub  HDK czterech zbiórek krwi w punktach mobilnych- Krwiobusy.

Nasi Klubowicze zostali odznaczeni w tym roku odznakami  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”  

I stopnia- 1 odznaka                                                                                       

II stopnia-  2 odznaki   

III stopnia- 2 odznaki

W roku 2022 zorganizowano 4 zbiórki krwi w Krwiobusie w Pszczewie, w terminach 26.02.2022, 21.05.2022, 20.08.2022, 27.11.2022 r.

Łącznie brało udział w tych akcjach 74 krwiodawców.  

W dniu 29 maja 2022 r. Klub przygotował i przeprowadził Rajd Rowerowy na trasie Pszczew – Łowyń  połączony z ogniskiem i wspólną biesiadą z członkami zaprzyjaźnionego Klubu HDK z Międzychodu. Spotkanie odbyło się na terenie należącym do Polskiego Związku Łowieckiego  w Międzychodzie.                                                             
W dniu 17 września 2022 r. zorganizowano wycieczkę autobusową do  Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. W wycieczce połączonej ze zwiedzaniem i ogniskiem integracyjnym brało udział 25 członków HDK , członków ich rodzin i sympatyków krwiodawstwa. 

W związku z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK siedmioro przedstawicieli naszego klubu wzięło udział w uroczystości dnia 25.11.2022 r., w trakcie trwania której jeden z Krwiodawców klubu został uhonorowany odznaką I stopnia- Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

autor tekstu: Wioletta Bubnowska

<