Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Sołectwo Pszczew


Początki osadnictwa ciągłego w rejonie Pszczewa sięgają I wieku n.e. Badania archeologiczne potwierdziły, że w okresie od IX do XII wieku na półwyspie Katarzyna znajdował się gród stanowiący ważne ogniwo w systemie obronnym zachodnich granic Polski.
Istnienie osady o nazwie Pszczew, będącej własnością biskupów poznańskich, udokumentowane jest od 1259 roku. W drugiej połowie XIV wieku z nadania biskupa Andrzeja z Bnina wieś uzyskała prawa miejskie. Położenie wśród jezior miało wpływ na rozplanowanie przestrzenne miejscowości, ukształtowane zapewne jeszcze w okresie średniowiecza. Środkiem układu przestrzennego był plac obejmujący teren dzisiejszego rynku wraz z biegnącymi od niego ulicami. Dzięki zwartej zabudowie mieszkalnej pochodzącej z XIX wieku i początku następnego stulecia Pszczew do dnia dzisiejszego zachował swój małomiasteczkowy klimat. W średniowieczu miasteczko było ważnym ośrodkiem kościelnym. W 1298 roku ustanowiono tu siedzibę archidiakonatu obejmującego sześćdziesiąt parafii. W roku 1446 biskup poznański Andrzej z Bnina Opaliński ufundował na niewielkim wzniesieniu kościół pw. Św. Marii Magdaleny. Pożar w 1505 roku strawił prawie cale miasto i drewniany kościół, a w 1631 roku Pszczew został całkowicie splądrowany i spalony przez wojska szwedzkie. Zachowany późnorenesansowy kościół św. Marii Magdaleny, którego fundatorem był biskup Andrzej Szołdrski, zbudowany został w latach 1632 – 1654. W latach 1753 – 1775 oraz około 1900 świątynia była przebudowywana.
W pobliżu kościoła, w niewielkim parku, znajduje się osiemnastowieczna barokowa plebania. Nie zachował się natomiast istniejący od 1865 roku neogotycki kościół ewangelicki. Na skraju miasteczka, przy drodze do Silnej, zwraca uwagę wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku w miejsce XVII-wiecznego dworu biskupiego późnoklasycystyczny pałac. Jego pierwotny wygląd zniekształciły późniejsze przebudowy. W Rynku znajduje się Dom Szewca – muzeum w odrestaurowanym domu mieszczańskim pochodzącym z połowy XVII wieku. Jest to kryty gontem budynek o konstrukcji szachulcowej. Wewnątrz obejrzeć można wystawę eksponatów z wykopalisk archeologicznych prowadzonych w okolicach Pszczewa, unikalną czarną kuchnię, sklep i warsztat szewca oraz dawne pocztówki, zdjęcia i pamiątki z historii Pszczewa.

<