Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Pszczew z siłownią zewnętrzną dla osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu PSE


W Pszczewie powstała siłownia zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnościami. Środowiskowy Dom  Samopomocy w Pszczewie uzyskał dofinansowanie na ten cel z dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na realizację celu przeznaczono blisko 20 tys. złotych!

Celem inicjatywy było stworzenie miejsca do bezpiecznej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w ich usamodzielnianiu się, podniesienie poczucia godności osobistej, a także integracja z mieszkańcami, likwidowanie barier oraz podziałów w życiu społecznym. Sprzęt jest wykorzystywany również podczas zajęć z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl

<