Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Środowiskowy Dom Samopomocy


Plac Zamielno 4
66-330 Pszczew
Tel. 697 200 141
mail: sdspszcew@op.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie, zgodnie z uchwała Nr XXIV/148/96 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie ze Środowiskowym Domem Samopomocy został powołany we wrześniu 1997 r. i działał w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie

Od 01 stycznia 2020 r , na mocy uchwały Nr XIV.103.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 września 2019 r w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie oraz nadania statutu działa jako odrębna jednostka budżetowa Gminy.

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną typ. B i dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami sprzężonymi typ D.

Nadrzędnym celem działań Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie jest osiągnięcie możliwie jak najwyższego poziomu funkcjonowania uczestników w ich naturalnym środowisku społecznym. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do codziennego, w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania.

Zajęcia w placówce odbywają się w formie treningów indywidualnych i grupowych.

Dysponujemy pomieszczeniami do:

– treningu kulinarnego
– sala ogólna spotkań
– sala do zajęć plastycznych i manualnych
– sala komputerowa
– sala do zajęć techniczno
– stolarskich
– sala rehabilitacyjno
– sensoryczna
– pokojem wyciszeni
– jadalnią

Uczestnikom zapewniamy, w ramach potrzeb, konsultacje i zajęcia:

– logopedyczne
– psychologiczne
– rehabilitacyjne
– umuzykalniające
– korekcyjne
– zajęcia w Sali Doświadczania Świata
– socjoterapeutyczne
– rewalidacyjne

PERSONEL:

 Zespół Wspierająco-Aktywizujący:
– kierownik ŚDS
– terapeuta
– pedagog
–  terapeuta zajęciowy
– dwóch opiekunów

Kadra administracyjno-biurowa:

– główny księgowy
– inspektor ds. kadrowo- płacowych
– pomoc administracyjna
– kierowca
– osoba sprzątająca

Specjaliści zatrudniani na umowę – zlecenie:

 – logopeda
– psycholog
– muzykoterapeuta
– fizjoterapeuta
– terapeuta rewalidacji ruchowej

<