Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Sołectwo Stołuń


Stołuń to wieś sołecka położona w rynnie jezior pszczewskich, nad jeziorami Lubikowskim, Stołuńskim, Czarnym i Białym, 6 km na północny zachód od Pszczewa. Nazwa miejscowości ma swe źródło w prasłowiańskim słowie “stol” oznaczającym płaskie wzgórze. Najstarsza wzmianka o Stołuniu pochodzi z 1424 roku. Od najdawniejszych czasów wieś stanowiła własność biskupów poznańskich. Przynależność tę potwierdzają dokumenty z 1564 roku. Po konfiskacie dóbr duchownych w 1796 roku Stołuń dzielił losy całej pszczewskiej parafii. Katolicki charakter wsi potwierdzają wybudowane na rozdrożach zabytkowe kapliczki Matki Boskiej i św. Józefa. Stołuń zawsze był wsią rolniczą, w której uprawa roli przeważała nad hodowlą zwierząt. W ostatnich latach położenie nad jeziorami przyczyniło się do intensywnego rozwoju turystyki i działalności okołoturystycznej wspierającej rolnictwo. W 2005 roku został oddany do użytku budynek, w którym znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna oraz świetlica wiejska z wystawą poświęconą Leonowi Pineckiemu – trzykrotnemu mistrzowi świata i pięciokrotnemu mistrzowi Europy w zapasach. Nieopodal świetlicy, na terenie prywatnej posesji w miniskansenie obejrzeć można zabytkowy sprzęt gospodarstwa domowego.

<