Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Przedszkole Samorządowe im. Pszczółki Maiul. Stefana Batorego 1a
66-330 Pszczew
tel. 95 7492334
strona www Przedszkola w Pszczewie

Dyrektor: Jolanta Minge

Misja przedszkola:
Każde dziecko jest dla nas ważne!
Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne
oraz pomożemy mu poznać siebie,
stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Nasze dziecko z rodzicem z powodzeniem przekroczy próg szkoły
.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Państwowe Przedszkole w Pszczewie zostało otwarte w 1946 roku. Pierwszymi wychowawczyniami były dwie siostry zakonne. Ówczesna placówka liczyła jeden oddział. Od 1965 roku funkcjonowało dwuoddziałowe przedszkole typu miejskiego, do którego uczęszczało siedemdziesięcioro dzieci. Z roku na rok przybywało przedszkolaków. Warunki lokalowe nie pozwalały na przyjęcie wszystkich chętnych maluchów. W 1985 roku rozpoczęto budowę nowego czterooddziałowego przedszkola mieszczącego sto dwadzieścioro dzieci z Pszczewa i okolic. W 2009 roku przeprowadzono rozbudowę i termomodernizację obiektu, dzięki czemu przedszkolaki mogą korzystać auli i sali zabaw. Od 2011 roku działa Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola im. Pszczółki Mai, które pozyskiwało środki zewnętrzne na doposażanie jednostki. W latach 2013 – 2014 zainstalowano nowoczesne, bezpieczne place zabaw, w kolejnych latach sukcesywnie remontowano toalety. Dziś nasze przedszkolaki rozwijają się w komfortowych warunkach.

<