Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Herb i Logo


Herb Pszczewa wywodzi się ze średniowiecza. Pszczew był wówczas własnością biskupów poznańskich i w XV w. otrzymał herb od biskupa Andrzeja z Bnina Opalińskiego, herbu Łodzia. W podstawowej wersji w herbie Łodzia widnieje łódź w złotym kolorze na czerwonym polu. Godło Pszczewa zawiera dodatkowo oznaki godności biskupiej – mitrę i pastorał. W okresie zaboru pruskiego pojawiły się próby nadania innego herbu, który przedstawiał na czerwonej tarczy dwa skrzyżowane złote klucze, a pomiędzy nimi, w górnej części, inicjał, P. Po II wojnie światowej powrócono do pierwotnego herbu.

Od 2012 roku w celach promocyjnych Gmina Pszczew posługuje się logo. Niebieski element graficzny to oczywiste nawiązanie do licznych jezior. W centrum zielonego modułu widnieje kształt biskupiej mitry, w którym można również dostrzec żagiel łodzi płynącej po niebieskich falach. Powyżej w labiryncie uliczek i dróg ukryto napis PSZCZEW. Lewy element to zębatki produkcyjne, a prawy oznacza rękodzieło i folklor.

Zarówno herb, jak i logo stanowią własność gminy i podlegają ochronie jako dobra osobiste. Zatem aby ich użyć, należy uzyskać zgodę wójta.

<