Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Gminny Ośrodek Kultury


GMINNY OŚRODEK KULTURY W PSZCZEWIE
ul. Poznańska 27
66-330 Pszczew
tel./fax: 95 7492322
mail: gok[et]gokpszczew.pl

Strona www GOK

Dyrektor: Dominik FryzaGminny Ośrodek Kultury w Pszczewie powstał w 1976 roku. Jest instytucją wielofunkcyjną, ale głównie zajmuje się upowszechnianiem kultury.

Uchwałami Rady Gminy Pszczew w strukturę i zarząd GOK włączono:
– w 1990 roku – Kino Przystań
– w 1995 roku – Muzeum „Dom Szewca”
– w 1999 roku – Gminną Bibliotekę Publiczną z filią w Silnej. (Filia w Silnej działa od 1958 r.)
– w 2010 roku w zarząd GOK przekazano zespół boisk ORLIK.


Przy GOK działają warsztaty plastyczne, wokalne oraz taneczne.  Chlubą działalności kulturalnej GOK jest bogaty kalendarz imprez, podczas których prezentowane są talenty naszego regionu. Oprócz miejscowych wykonawców pojawiają się artyści z zaprzyjaźnionych gmin, a także wybitni twórcy sceny ogólnopolskiej. Znaczną część organizowanych przez GOK imprez stanowią przedsięwzięcia plenerowe, które adresowane są zarówno do mieszkańców gminy, gości oraz licznie odwiedzających te tereny turystów.

Do stałych pozycji kulturalnych organizowanych przez GOK należą:

– Jarmark Magdaleński Folk Art Pszczew
– Pszczewska Dwudziestka – Półmaraton oraz Bieg Katarzyny
– Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy
– Plener Dużej Rzeźby w Drewnie,
– Gminne Dożynki,
– Turniej Szachowy,
– Koncerty plenerowe
– Obchody świąt państwowych

WIEŚCI GMINNE Z PSZCZEWA I OKOLIC

Od 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie wydaje miesięcznik „Wieści Gminne
z Pszczewa i okolic”. Jest to gazeta dotycząca życia mieszkańców gminy Pszczew, ze szczególnym uwzględnieniem działań kulturalnych. Nie brakuje w niej jednak informacji
z Urzędu Gminy, wieści ze szkoły, przedszkola i pozostałych jednostek samorządowych,
a także informacji sportowych, reportaży, wywiadów, ogłoszeń. Pismo przybliża historię regionu i sylwetki ciekawych ludzi, ponadto stara się pokazać jak żyją i czym się interesują mieszkańcy gminy. W listopadzie 2016 roku został wydany setny numer miesięcznika.

BIBLIOTEKA W PSZCZEWIE

Została założona w 1949 roku. Do dyspozycji oddano wówczas 723 woluminów. Biblioteka mieściła się w budynku przy ul. Sikorskiego 8 (parter). W 1957 roku biblioteka została przeniesiona do budynku na Rynku 13 do sali na pierwszym piętrze, gdzie obecnie znajduje się Urząd Gminy Pszczew. Księgozbiór liczył wtedy 2980 woluminów. W lutym 1961 roku została ponownie przeniesiona, tym razem na ul. Poznańską 27, na piętro. Rok 1964 był czasem kolejnej przeprowadzki na Rynek 13. Dopiero w marcu 1976 roku Biblioteka w Pszczewie zdobyła stałą siedzibę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na ul. Poznańskiej 27, gdzie mieści się do dziś. W wyniku reformy administracyjnej w 1975 roku do Biblioteki w Pszczewie włączono filię w Silnej. Ogółem Biblioteka w Pszczewie posiada ponad 10 tys. woluminów.
W bibliotece jest możliwość korzystania z Internetu oraz tabletów Apple, a także nowoczesnej kolorowej wielofunkcyjnej kserokopiarki. Co roku na półkach biblioteki pojawiają się najważniejsze nowości rynku wydawniczego. Bardzo często to potrzeby czytelnicze wyznaczają kierunek gromadzenia zbiorów.

KINO “PRZYSTAŃ”

Kino „Przystań” w Pszczewie powstało w 1952 roku. Znajdowało się wówczas przy ul. Zamkowej. Gdy w roku 1977 zaadoptowano starą salę rybacką w celach kulturalnych, przeniesiono je na ul. Poznańskiej 27. Przy Gminnym Ośrodku Kultury znajduje się aż po dziś dzień. Po przejęciu kina przez Urząd Gminy od Film Art ze Szczecina w 1990 r. i włączeniu go do GOK, zostało wymienione nagłośnienie na stereofoniczne. Przez lata kino zmieniało się
i dostosowywało do najaktualniejszych potrzeb odbiorców.  Z kina zupełnie analogowego stało się cyfrowe. Sala kinowa posiada obecnie 87 miejsc siedzących, wśród których można znaleźć 3 kanapy dwuosobowe typu „love seats”. Dodatkowo na wyposażeniu kina są poduszki dla dzieci po to, by nawet ci najmniejsi kinomaniacy mogli wygodnie oglądać bajki.  Skąd wzięła się nazwa obiektu? Otóż, kino “Przystań” swą nazwę zawdzięcza niezwykłemu położeniu tuż przy promenadzie nad jednym z pszczewskich jezior. Na skwerze przy kinie można także podziwiać efekty pracy lubuskich rzeźbiarzy, którzy wzięli udział w II Plenerze Dużej Rzeźby w Drewnie pod hasłem “Magia kina – urok drewna”. “Przystań” to jedno
z niewielu wiejskich kin w Polsce, które działa cały rok. Niepowtarzalny urok małego kina przyciąga nie tylko mieszkańców gminy, ale także licznych turystów. Od 2018 roku wyświetlane są najnowsze produkcje oraz liczne premiery kinowe. Oprócz stałego repertuaru kino współpracuje z Interdyscyplinarnym Programem Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”- ogólnopolskim programem złożonym z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych
i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów i nauczycieli.

MUZEUM „DOM SZEWCA”

Muzeum zostało otwarte we wrześniu 1984 roku. To przede wszystkim zabytkowy budynek mieszkalny z II połowy XVIII wieku zbudowany z drewna na wysokiej kamiennej podmurówce. Dom Szewca wyróżnia się spośród innych budynków na pszczewskim rynku kształtem
i proporcjami, wyznaczonymi przez kryty gontem wysmukły dach, stanowiący 2/3 wysokości budowli. Zamieszkiwany był niegdyś przez znaną w Pszczewie rodzinę Paździorków. Część powierzchni ekspozycyjnej muzeum przeznaczona została na odtworzenie warsztatu i sklepu szewca Feliksa Paździorka znanego działacza polonijnego. Ciekawostką Muzeum jest zachowana tzw. „czarna kuchnia” z połowy XVII w. Ponadto zobaczyć można znaleziska z wykopalisk archeologicznych, a także wystawę pt. „Dawny Pszczew na fotografii i pocztówce”. Obecnie, poza funkcjami muzealnymi, obiekt spełnia również rolę sklepu z pamiątkami oraz centrum informacji turystycznej. W 2016 roku przeprowadzony został remont dachu polegający na wymianie i uzupełnieniu elementów konstrukcji oraz wykonaniu nowego pokrycia dachowego. Remont dofinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2019 roku otwarto w Sali głównej wystawę pt.: „Pszczew. Małe miasteczko, wiele kultur”, ukazującą dzieje miejscowości w ujęciu wielokulturowości.

Towarzystwo Przyjaciół Pszczewa zarejestrowane zostało 30 października 1992 roku przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Skład Zarządu: Wanda Żaguń – prezes, Wanda Stróżczyńska – v-ce prezes, Franciszek Leśny – sekretarz, Rita Wawrzyszko – skarbnik, Barbara Majchrzak – członek. Po dwudziestu latach działalności na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Pszczewa uchwałą Walnego Zebrania w dniu 23 października 2012 roku podjęto jednogłośnie decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa i przekształceniu w Klub Przyjaciół Pszczewa działający przy Gminnym Ośrodku Kultury.  Głównym motywem działania TPP były sprawy związane z pobudzaniem i wspieraniem inicjatyw na rzecz rozwoju gminy, podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, ochrona zabytków i świadectw historii oraz wspieranie życia kulturalnego. Towarzystwo Przyjaciół Pszczewa organizowało spotkania – tzw. „fora obywatelskie” z udziałem władz samorządowych lub różnorodnych instytucji w celu omówienia i przedstawienia poglądów i opinii w sprawie podejmowanych przez nie działań dotyczących lokalnej społeczności.


Klub Przyjaciół Pszczewa kontynuuje tradycje Towarzystwa przez aktywne uczestnictwo
w życiu kulturalnym i społecznym Pszczewa.

ŚWIETLICE

GOK prowadzi działalność w pięciu świetlicach wiejskich i współpracuje z pozostałymi na terenie gminy, które są corocznie zaopatrywane przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w różnego rodzaju gry oraz materiały do zajęć manualno-plastycznych i chętnie odwiedzane są przez dzieci i młodzież w swoich środowiskach. Są miejscem realizacji aktywności społeczno-kulturalnej rad sołeckich oraz lokalnych środowisk.

<