Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza

Sołectwo Szarcz


Szarcz położony jest 2,5 km na północ od Pszczewa, na skraju Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, nad jez. Szarcz Mały, w pobliżu jez. Szarcz Duży. Nazwa miejscowości swą etymologię ma w przymiotniku “szady” oznaczającym szarość. Najstarsza wzmianka o Szarczu pochodzi z 1411 roku, natomiast najstarszy opis okolic wsi zawarty jest w przywileju sołeckim z 1424 r. Wieś stanowiła własność biskupów poznańskich, potwierdzoną w kluczu pszczewskim z 1564 roku. W Szarczu znajduje się dom zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo. Siostry prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Dziewcząt. W 2004 roku został oddany do użytku budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym znajduje się również wiejska świetlica. Z Szarczem związane są dwie zasłużone dla Polski postacie: Kazimierz Kowalski oraz Waleria Misiewicz.

<