Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika


Nazwa szkoły:Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
E-mail szkoły:sekretariatgimnazjum@op.pl
Telefon:tel. Dyrektor Halina Banaszkiewicz (95) 7492336
tel. sekretariat SP (95) 7492335
tel. sekretariat G (95) 7492338
fax (95)7492339
Adres szkoły:ul. Sikorskiego 23
66-330 Pszczew
woj. lubuskie

Strona www Szkoły Podstawowej w Pszczewie

Otwarcie szkoły nastąpiło 4 września 1945 roku. Wówczas uczęszczało do niej 47 uczniów. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Stanisław Knak.
Do 1963 roku szkoła mieściła się w trzech budynkach – przy ulicach: Sikorskiego, Dworcowej i Zamkowej. W 1958 roku w miejscowym Kole Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich zainicjowano budowyę nowej szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Na uwagę zasługuje fakt, iż Pszczew został prekursorem akcji, w wyniku której zbudowano aż 1300 szkół – Pomników Tysiąclecia. Otwarcie nowej szkoły nastąpiło 5 września 1963 roku. W pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, w 1973 roku, szkole nadano imię tego wybitnego astronoma. Sztandar ufundował Komitet Rodzicielski. Od tej pory co roku w dniu 19 lutego obchodzony jest uroczyście dzień patrona. Ze względu na dużą liczbę uczniów w 1987 roku do użytku oddana została przybudówka mieszcząca bibliotekę i klasy nauczania początkowego. W 1999 roku Rada Gminy podejmuje uchwałę o utworzeniu zespołu szkół: szkoły podstawowej i gimnazjum. 31 maja 2002 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę gmachu gimnazjum. Już od września 2003 roku (40 lat po oddaniu 1000-latki) gimnazjaliści zdobywali wiedzę w nowym budynku. Od 6 czerwca 2004 roku gimnazjum miało swojego patrona – Marię Skłodowską-Curie. Obecnie, po reformie oświaty, szkoła działa jako Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie. W 2019 roku na terenie kompleksu edukacyjnego wybudowano wielofunkcyjną halę sportową.

<