Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Konsultacje społeczne – organizacje pozarządowe


Zarządzenie-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji

Projekt Programu Współpracy Gminy Pszczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Wnioski do treści uchwały należy składać poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza.

Strony: 1 2

<