Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Informacja o złożeniu oferty w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812)Wójt Gminy Pszczew zamieszcza na okres 7 dni, tj. od 2 marca 2023 r. ofertę Fundacji COOLturalnie z siedzibą w Pszczewie na realizację zadania pn. „Kino uczy, kino bawi – edukacyjne spotkania z KinoSzkołą”.

Oferta podlega publikacji:

– na stronie internetowej www.pszczew.pl ,

– na stronie www.bip.pszczew.pl (BIP),

– na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pszczew.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 02 marca 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

oferta

<