Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Program “Czyste powietrze”


„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców na nowoczesne, ekologiczne źródła energii oraz dofinansowanie docieplenia domów.
W lubuskiem program realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Celem Programu jest walka ze smogiem.

Szczegóły (zasady zakres dofinansowania, terminy, wnioski) znajdziesz oraz na stronie programu.

W przypadku wnioskowania o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w Urzędzie Gminy Pszczew uzyskasz zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka Twojego gospodarstwa domowego, które to zaświadczenie należy wraz z wnioskiem właściwym złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Więcej informacji można uzyskać:
– telefonicznie pod nr (0-95)749-23-15 lub 697-200-047
– e-mailowo: oswiata@pszczew.pl

<