Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Zostań dawcą krwi


26 września w godzinach od dziewiątej do trzynastej na pszczewskim Rynku będzie stacjonował krwiobus.

Krew może oddać każdy, kto:

  • ma od osiemnastu do sześćdziesięciu pięciu lat i posiada dokument tożsamości,
  • w ostatnim czasie nie przebywał poza granicami kraju,
  • nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub objętą kwarantanną;
  • waży powyżej 50 kg;
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miał wykonanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała.

Chętni do oddania krwi wypełniają kwestionariusz weryfikujący możliwość przystąpienia do poboru. Potencjalny dawca przejdzie wywiad lekarski. Jednorazowo pobrane zostanie 450 ml krwi.

<