Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Sprzątanie świata


Zachęcamy do włączenia się we wspólną akcję SPRZĄTANIA ŚWIATA. W tym roku walczymy z plastikiem. W Pszczewie spotykamy się na Rynku 3 października o godzinie dziesiątej. Zachęcamy mieszkańców wszystkich sołectw do zaangażowania się w akcję na terenie swoich miejscowości. W tych sprawach prosimy o kontakty z Sołtysami. A co z koronawirusem? JEST. Musimy żyć z nim, żyć obok niego, stosując się do wytycznych sanitarnych.
Jeśli czujesz się dobrze, nie masz objawów chorobowych, nie jesteś w grupie szczególnego ryzyka, weź udział w tegorocznym sprzątaniu świata. Zabierz ze sobą entuzjazm, o resztę zadbają organizatorzy.

<