Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Stypendia, studenci, terminy


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wniosek o przyznanie stypendium naukowego studentowi stacjonarnych studiów wyższych składany jest w terminie do 15 października. Wójt jako organ wykonawczy nie jest władny, aby ten termin wydłużyć.

Docierają do mnie sygnały, że niektórzy studenci mają problem z uzyskaniem zaświadczenia z uczelni o statusie studenta i średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim. Jeżeli jest to spowodowane ograniczoną pracą dziekanatu czy sekretariatu wydziału uczelni, można, zgromadziwszy pełną dokumentację, złożyć do Urzędu Gminy Pszczew dodatkowy wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium naukowego. Uwaga – musi to być uzasadnione i potwierdzone przez uczelnię, że uchybienie właściwego terminu nie wynikało z winy studenta.

Czyli w skrócie, co ma zrobić student.
1. Zdobyć w możliwie jak najszybszym terminie właściwe zaświadczenie z uczelni oraz złożyć je z standardowym wnioskiem.

2. Do dokumentacji załączyć dodatkowy wniosek o przywrócenie terminu + uzasadnienie + potwierdzenie z uczelni, że jej praca w zakresie wydawania zaświadczeń była ograniczona.

Drodzy STUDENCI, głowy do góry. Stypendia nie przepadną.
Wójt Józef Piotrowski

<