Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji


Regulamin Gminnego Konkursu PSZCZEW MA TALENT 2020

1.  Organizatorem konkursu jest Gmina Pszczew.

2.  Cele konkursu:
–  rozwijanie pasji, zainteresowań,
–  propagowanie aktywnych postaw,
–  trenowanie umiejętności autoprezentacji,
–  umożliwienie prezentacji i odkrywania lokalnych talentów,
–  rozwijanie umiejętności funkcjonowania w sieci.

3. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających na terenie Gminy Pszczew.   Kategorie wiekowe:
I – roczniki   2013 – 2015  
   II – roczniki   2010 – 2012
  III – roczniki   2007 – 2009
  IV – roczniki   2004 – 2006
   V – roczniki   2001 – 2003
  VI – dorośli   


4. Formy konkursu:
Wszelkie prezentacje pasji, zainteresowań czy umiejętności (np.  sportowych, akrobatycznych, manualnych, śpiewu, tańca, gry na instrumencie, recytacji, kabaretu, filmu, wszystkiego, w czym kluczowym elementem jest dzianie się) należy nadsyłać drogą elektroniczną w formie filmu trwającego maksymalnie
3 minuty.

Prace plastyczne, rękodzielnicze, konstrukcje oraz inne dowolne formy materialne, które są dziełem, efektem końcowym należy dokumentować pięcioma fotografiami z różnych etapów tworzenia lub trzyminutowym filmem. Na trzech zdjęciach musi być widoczny twórca podczas pracy na różnych etapach, na dwóch samo dzieło – dowolny etap i praca ukończona.
Prace, prezentacje muszą mieć charakter samodzielny. Można korzystać
z pomocy przy dokumentowaniu oraz nadsyłaniu prac i zgłoszeń.

Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego konkurs ma charakter indywidualny.

5. Terminy,  sposoby przesyłania materiałów.
Fotografie  wraz ze zdjęciem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesyłamy wyłącznie elektronicznie na adres:

 ugpszczew@gmail.com       do dnia 22 maja 2020 roku.

Filmy (ze względu na wielkość) wraz ze zdjęciem wypełnionego formularza przesyłamy za pomocą strony
wetransfer.com              równieżdo 22 maja 2020 roku.

Instrukcja wysyłania z komputera.
–   Będąc na stronie    wetransfer.com      wybieramy opcję Sign up for free
–   Możemy pominąć zakładanie konta, klikając  X   w lewym górnym rogu
–   Niebieskim + dodajemy pliki (film i formularz), w pole Email to wpisujemy adres  ugpszczew@gmail.com, poniżej swój, a w pole Massage  wpisujemy Pszczew ma Talent
–  Klikamy niebieski przycisk  Transfer
–  Na nasz e mail został wysłany kod weryfikacyjny, który należy wpisać
    w pole Enter verification code i potwierdzić niebieskim przyciskiem Verify


Instrukcja wysyłania ze smartfona.
–   Na stronie    wetransfer.com    wybieramy niebieski przycisk Send a file?
–   
Niebieskim + dodajemy pliki (film i formularz)
–   W pole Massage  wpisujemy Pszczew ma Talent
–   Wybieramy niebieski przycisk   Next
   Wybieramy  Send an email,    następnie    Next
   W pole Email to wpisujemy adres  ugpszczew@gmail.com, poniżej swój  
–   Klikamy niebieski przycisk  Transfer
–   Na nasz e mail został wysłany kod weryfikacyjny, który należy wpisać
    w pole Enter verification code i potwierdzić niebieskim przyciskiem Verify

Wyniki zostaną ogłoszone 27 maja na stronie   www.pszczew.pl
Nagrody rzeczowe, dyplomy oraz statuetki laureatów będzie można indywidualnie odbierać od 28 maja w Urzędzie Gminy w Pszczewie.

6.  Kryteria oceny.

Każdy członek jury ocenia prezentacje w skali 1 – 10 pkt., biorąc pod uwagę:
pomysłowość,  wkład pracy, dokładność wykonania,  stopień trudności,  wiek
osoby biorącej udział w konkursie, ogólny wyraz artystyczny lub sportowy.
Ocenie nie podlega jakość filmu ani zdjęcia, chyba że ocenianą formą jest film lub fotografia. Niemniej warto nadsyłać filmy i zdjęcia w wysokich rozdzielczościach, dobrze naświetlone, właściwie ukazujące prezentacje, dzieła.

Jury i organizator konkursu mają prawo zdyskwalifikować prezentację, która zawiera elementy wulgarne, obsceniczne, niewychowawcze, obraźliwe
lub w inny sposób naruszające dobre imię osób trzecich.


7.  Skład jury:
 –  Joachim Ryczek – muzyk,
 –  Anna Kozar – plastyk,
 –  Monika Jerzynek – tancerka,
 –  Radosław Woszczyło – trener, sportowiec,
 –  Paweł Sochacki – autor,
 –  Adrianna Krupa – studentka, artystka

8.  Nagrody.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
Z każdej grupy wiekowej wyłoniony zostanie laureat oraz osoby wyróżnione.   
Pula na nagrody wynosi 4000 zł. W przypadku dużego zainteresowania konkursem zostanie zwiększona.

9.  Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.

9.  Kontakt: Dominik Fryza –   ugpszczew@gmail.com       

Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej.
Formularz zgłoszeniowy dla osoby dorosłej

<