Dla Inwestora facebook galeria video kalendarz spacer wirtualny e-mapa wieści gminne kino przystań Narodowy Spis Powszechny jakość powietrza Skróty nawigacji

Bezpośrednia obsługa interesantów w UG Pszczew


Szanowni Państwo    W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów, jak i urzędników, w Urzędzie Gminy Pszczew od 25 maja 2020 r. stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

  • nadal zaleca się kontakt z Urzędem Gminy Pszczew z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,
  • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, 
  • pracownicy urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos,
  • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie Gminy w Pszczewie.

<